ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38048 شبانه روزي تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد – فلکه آب جنب بانک تجارت مراجعه نمایید.